กลุ่มเคมีระบบอาร์โอ

EXSPERSE 1000

เป็นสารป้องกันการอุดตันของเมมเบรนอาร์โอ