กลุ่มเคมีในระบบหล่อเย็น

DOS-1

เป็นสารป้องกันตะไคร่น้ำ, จุลินทรีย์, รา, เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์, EVAP

POSSA 6321

เป็นสารป้องกันตะกรัน, การกัดกร่อนในระบบดูลลิ่งทาวเวอร์, EVAP

INHIBIT 911

เป็นสารป้องกันการเกิดสนิม, รา, เมือกในคูลเลอร์ที่เป็นระบบปิด

MXT-1

เป็นสารป้องกันและกำจัด ตะไคร่น้ำ, จุลินทรีย์, รา, เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์