กลุ่มเคมีในระบบหล่อเย็น

DOS-1

เป็นสารป้องกันตะไคร่น้ำ, จุลินทรีย์, รา, เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์, EVAP

POSSA 6321

เป็นสารป้องกันตะกรัน, การกัดกร่อนในระบบดูลลิ่งทาวเวอร์, EVAP

INHIBIT 911

เป็นสารป้องกันการเกิดสนิม, รา, เมือกในคูลเลอร์ที่เป็นระบบปิด

MXT-1

เป็นสารป้องกันและกำจัด ตะไคร่น้ำ, จุลินทรีย์, รา, เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์

กลุ่มเคมีล้าง

SURFACT 651

เป็นสารใช้ล้างตะกรันในบอยเลอร์ดูลลิ่งทาวเวอร์ HEAT EXCHANGER

DEGREASE 833

เป็นสารล้างตะกรันของโลหะสแตนเลส

FF-U 164

เป็นสารใช้ล้างอลูมิเนียม FANCOIL ในระบบแอร์

DEGREASE 832

สารล้างคราบไขมัน, จารบี, CRUDE OIL, คราบสกปรกฝังแน่น, ล้างเครื่องจักร

กลุ่มเคมีระบบอาร์โอ

EXSPERSE 1000

เป็นสารป้องกันการอุดตันของเมมเบรนอาร์โอ

กลุ่มเคมีบำบัดน้ำเสีย

NASSCLEAN

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเหมาะกับของเสียที่เป็นโปรตีน

NASSCLEAN FATTY

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเหมาะกับของเสียที่เป็นไขมัน

EMZYMETIC-1

เอมไซม์บำบัดน้ำเสีย, บำบัดกลิ่น ช่วยลด BOD และเพิ่ม อ๊อกซิเจนในน้ำ

กลุ่มเคมีบอยเลอร์

OXY BOILER

เป็นสารกำจัดอ๊อกซิเจน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนในบอยเลอร์

POSSA 6257

เป็นสารป้องกันตะกรัน และกำจัดตะกรันในบอยเลอร์

PHOSMER 911

เป็นสารป้องกันตะกรันในหม้อต้มไอน้ำ และป้องกันสนิมในหม้อต้มไอน้ำ